Incoterms (kısaca Incoterms) uluslararası ticarette ve deniz taşımacılığı lojistiğinde önemli bir rol oynar; Uluslararası Ticaret Odası, malların teslimatı sırasında alıcı/satıcı sorumluluklarını bölmek için bunları oluşturmuştur. Özellikle deniz taşımacılığı operasyonları için, bunların seçimi lojistik, verimlilik ve sevkiyat lojistiği ve maliyetleri ile ilgili maliyetler üzerinde derin etkilere sahip olabilir.

Sevkiyat Lojistiğinde Incoterms’in Rolü

Incoterms’in deniz taşımacılığı üzerindeki etkisini araştırmak, maliyet, risk dağılımı ve lojistik verimlilik gibi önemli konuları gün ışığına çıkarmaktadır. Her Incoterms -FOB, CIF (Cost Insurance Freight) veya DAT- sorumluluğu sevkiyatla ilgili taraflar arasında paylaştırır. Örneğin, FOB yalnızca mallar gemiye yüklendikten sonra sona eren satıcı yükümlülüklerine dayanır. Aynı zamanda, CIF mallar varış limanına ulaşana kadar satıcıya daha fazla sorumluluk yükler.

Mavi bir afiş ShipsGo konteyner takibini ifade eder

ShipsGo İçgörüleri ve Rehberliği

Deniz taşımacılığını geliştirmeye odaklanan yenilikçi bir platform olan ShipsGo, Incoterms’in lojistiği şekillendirmede oynadığı önemli rolü kabul ediyor. ShipsGo, platformları aracılığıyla sevkiyatlar için uygun Incoterms seçimi konusunda değerli bilgiler sunarak, işletmelere her sevkiyat için en uygun Incoterms’i seçme konusunda pratik yardım sağlar ve potansiyel lojistik komplikasyonları azaltır. Uzmanlar, lojistik zorlukları azaltırken nakliye süreçlerini kolaylaştıran Incoterms ile ilgili eğitimli kararlar vererek işletmelere yardımcı olur.

Incoterms Aracılığıyla Verimliliği Optimize Etmek

Incoterms’in dikkatli bir şekilde seçilmesi, nakliye süreçlerinin verimliliği ve maliyet etkinliği üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir. Hangi terimlerin seçildiğine bağlı olarak, riskler sürece daha erken aktarılabilir, bu da potansiyel olarak bir tarafın maliyetlerinden tasarruf sağlarken, kendileri için başka riskler veya ek idari görevler yaratabilir. Doğru Incoterms seçimi ile etkili planlama tekniklerini kendi avantajlarına kullanan işletmeler, optimize edilmiş rotalar elde edebilir, gecikmeleri azaltabilir ve nihayetinde nakliye masraflarını önemli ölçüde düşürebilir.

Incoterms, deniz taşımacılığı lojistiğinde çok büyük bir rol oynamaktadır. İşletmeler, inceliklerini anlayarak verimliliği, maliyetleri ve sevkiyatlarının genel başarısını olumlu yönde etkileyen bilinçli kararlar alabilirler. ShipsGo bu gücün bir kanıtıdır ve uluslararası deniz yükü taşımacılığında paha biçilmez bir rehberlik sunar.