Bir bakışta çevre duyarlılığı

ShipsGo ekibi olarak, konteyner taşımacılığında faydalı yük sahipleri (BCO’lar) ve taşıma işleri komisyoncuları için çevresel duyarlılığın önemi hakkında kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdik. Çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile işbirliği yapılarak üniversite hocaları ve öğrencilerinin katılımıyla geliştirildi. Bu çalışmaya seksen bir ülke katılmıştır. Tüm katılımcıların %70’i 20 ülkeden. ABD ve Türkiye katılımda önde gelen ülkelerdir.

Öncelikle, dekarbonizasyon sürecinde kullanıcıların konteyner taşımacılığı satın alma davranışlarını netleştirmeyi amaçladık. Konteyner taşımacılığı sektörünün tüm katılımcıları için içgörüleri tespit ettik. Araştırmaya dayanan bu blog ile farkındalık yaratmak için süreci ve sonuçları paylaşmak istedik.

Bu blogda, konteyner taşımacılığında çevre duyarlılığı konusunu ve bunun BCO’lar ve nakliye firmaları için ne anlama geldiğini ele aldık.

Çevresel Duyarlılık Nedir?

Çevresel duyarlılık, çevresel maruziyetleri algılayan ve işleyen bir durumdur. Temel olarak, tüm çevresel bileşenleri anlama ve işleme yeteneğimizdir.

Konteyner Taşıyıcısının Çevreye Duyarlı Olması Önemli mi?

BCO’lara (katılımcıların %32,7’si) ve 81 ülkeden nakliye komisyoncularına (katılımcıların %67,3’ü) göre, konteyner taşıyıcılarının çevresel duyarlılığı katılımcıların çoğunun seçim aşamasında bir değişkendir. Tüm katılımcıların %71,8’i, forwarderların %72,9’u ve BCO’ların %71,2’si “Konteyner Taşıyıcısının Çevreye Duyarlılığı “nın taşıyıcı seçim değişkeni olduğu konusunda hemfikirdir. Ayrıca, tüm katılımcıların %14,3’ünün fikri yoktur, %13,9’u ise katılmamaktadır.

Taşıyıcının Çevreye Duyarlılığı Ekstra Navlun Ödemeye ve Daha Uzun Transit Sürelerini Kabul Etmeye Değer mi?

Taşıyıcı çevreye duyarlı olsa bile, kullanıcıların sadece %56,8’i daha fazla navlun bedeli ödemeyi kabul etmektedir. Kullanıcıların %62,9’u daha uzun transit sürelerini kabul etmektedir.

Nakliye komisyoncuları ve BCO’lar karşılaştırıldığında, nakliye komisyoncularının her iki eylemin de daha fazla farkında olduğu görülmektedir. Bu tutum, aynı sektörde (lojistik ve taşımacılık) yer almalarından ve lojistik çevre gerçekleriyle BCO’lardan daha yoğun bir şekilde yüzleşmelerinden kaynaklanıyor olabilir.

Konteyner Taşıyıcı Seçiminde Diğer Önemli Faktörler Nelerdir?

Sonuçlara göre, hem taşıma işleri komisyoncuları hem de BCO’lar için, program güvenilirliğitaşıyıcı seçiminde en önemli faktördür. İkinci kritik faktör transit süre iken, aktarmaüçüncü sırada yer almaktadır. Katılımcılar için daha az önemli olan faktörler ise hizmet sıklığı ve navlun maliyetidir. Ancak, bu faktörleri birleştirdiğimizde şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkmıştır:

  • Daha kısa bir transit süresi varsa daha yüksek bir navlun maliyeti kabul edilebilir.
  • Program güvenilirliği varsa daha yüksek bir navlun maliyeti kabul edilebilir.
  • Daha yüksek bir hizmet sıklığı varsa daha uzun bir transit süre kabul edilebilir.

Bu blogu sonlandırırken, kullanıcıların konteyner taşıyıcı seçim sürecinde entegre bir yaklaşım kullanma eğiliminde oldukları sonucuna varıyoruz. Konteyner taşıyıcıları çevre dostu olmalıdır. Programları için güvenilir olmalı ve daha kısa transit sürelerine sahip olmalıdırlar. Bu üç özellik birlikte konteyner taşıyıcı seçim sürecinde “mükemmel bir set” olarak adlandırılabilir.

Çevresel Duyarlılık PDF’sini incelemek için tıklayın

İlgili ShipsGo Blog Yazılarını inceleyebilirsiniz