Gemicilikte CO₂ emisyonu

Deniz ticaretinin artmasıyla birlikte CO₂ emisyonlarının etkisinin de büyük önem arz etmeye başladığını bilmeliyiz. Son birkaç ay içinde, ticari gemilerin küresel ticaretin %90’ını taşıması ile denizcilik sektörünün küresel ekonomi için önemini hepimiz çok fazla algıladık.

Değişen dünya ve CO₂ emisyonlarının etkisi

Covid-19 pandemisinin yükselişiyle birlikte denizcilik sektörünün dünya ticaretinin ana damarı haline geldiğini söyleyebiliriz; pandeminin başlamasıyla birlikte insanlık online alışverişte yeni bir çağ başlattı. İthalat ve ihracat kaçınılmaz olarak dünya çapında genişlerken, yetersiz alan, limanlardaki trafik ve kaynak kıtlığı gibi birçok krize tanık olduk.

Peki, dünya ticareti bu kadar artmışken ve denizcilik şirketleri her geçen gün daha fazla gemi üretip suya bırakırken, bu durumun dünya üzerindeki etkisini hiç düşündünüz mü? Bu makale, denizcilik sektöründe sürdürülebilirliğin ve ShipsGo‘nun bu konudaki tutumunun altını çizecek.

Taşımacılık ve lojistik her yıl 3,5 milyar ton CO₂ salınımına neden olmaktadır. Sektördeki emisyonları ortadan kaldırarak net sıfır ekonomiye geçiş, Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri “nin (SDG’ler) 7. ve 13. hedeflerine ulaşmaya çalışan dünya denizcilik devlerinin önceliği haline gelmiştir.

ShipsGo CO₂ emisyonlarını gösterecektir

ShipsGo, sürdürülebilir taşımacılık sektörü konusunda tüm kullanıcılarımızın farkındalığını artırmak için yeni bir çalışmaya adım attı. ShipsGo Akademi’nin “Konteyner Taşımacılığında Çevreye Duyarlılık” çalışmasında, taşıyıcı firma seçiminde çevreye duyarlı olmanın önemini inceledik. Çoğu BCO ve Forwarder için bu kriterin büyük önem taşıdığı sonucuna vardık. Yani sektörle ilgili kişilerin sürdürülebilirliğe ve çevreye önem verdiklerini gözlemledik, bu nedenle takip ettikleri seferin çevresel etkilerini görebilecekleri bir geliştirme için çalıştık. Tüm kullanıcılarımız takip ettikleri konteynerin yolculuğu sırasında ne kadar karbon salındığını izleyebilecekler. Her zaman aldıkları faydalı bildirim e-postalarını güncelledik ve nakliye sırasındaki karbon emisyonunu da ekledik.