Stok taşıma maliyetinin sınıflandırılması

Bir şirketin envanter taşıma maliyetleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir;

  1. Fırsat Maliyeti (Sermaye Maliyeti): Envanter tutmanın fırsat maliyeti. Bu, aşağıdaki formül kullanılarak şirketin sermaye maliyetine (çoğunlukla libor bazlı (https://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx)) dayanmalıdır; Sermaye Maliyeti x Envanterin Ortalama Net Değeri
  2. Depolama ve Elleçleme Maliyetleri: Fiziksel ortam ve envanter taşıma ile ilgili maliyetler.
  3. Küçülme: Stokların kırılması, çalınması ve bozulması ile ilgili maliyetler. Genellikle taşıma hasarı, hırsızlık veya ihmal yoluyla malzeme kaybıyla ilgilidir.
  4. Sigorta ve Vergiler: Stokların sigortalanmasının maliyeti ve stokların elde tutulmasıyla ilişkili vergiler.
  5. Hammadde, WIP (Work in Progress) ve Mamul Stokları için Toplam Eskime: Stok rezervleri eskime ve hurda nedeniyle alınmıştır ve raf ömrünü aşan, yani bozulan ve orijinal amacında kullanılamayan ürünleri içerir.

ShipsGo Hakkında

ShipsGo’nun vizyonu insanları bilgiyle mutlu etmektir. Konteyner taşımacılığı sektöründeki yolculuğumuzun başlangıcından bu yana, denizcilik sektöründeki bilgileri düzenlemeye ve evrensel olarak erişilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Dijital konteyner taşımacılığı pazarında bilinen iki ürünümüzü geliştirdik; konteyner takibi ve rota bulucu. Bu iki ürün konteyner taşımacılığında “görünürlük” için geliştirildi. Konteynerlerin mevcut konumu ve taşıyıcıların rota performansları (transit süre ve güvenilirlik) hakkında bilgi sağlıyoruz. Web sitemizde 70’den fazla ülkeden günlük 5.000 aramaya ulaştık ve dünya çapında günlük 30.000 aramaya ulaşmayı planlıyoruz.