Bir Konteyner Limanında Başlıca Liman Maliyetleri

Terminal Elleçleme Ücretleri (THC), Yük Aidatları (iskele ücreti), Liman Aidatları ve Deniz Hizmetleri Aidatları. Bu maliyetlerin anlaşılması, konteyner limanı kullanıcılarının lojistik planlamaaçısından çok daha detaylı planlar yapmasına olanak sağlayacaktır. Bu makalede, konteyner liman maliyetlerinin bileşenlerini anlamaya çalışacağız.

Terminal Elleçleme Ücretleri (THC) konteynerlerin yükleme ve boşaltma işlemleri (elleçleme ve bakım) ile ilgilidir. THC her ülkenin limanından limanına değişmektedir. Yükleme limanındaki göndericiler (ihracatçılar) THC’yi ödemekten sorumludur; diğer yandan, alıcılar (ithalatçılar) varış limanında terminal operatörlerine THC’yi ödemekten sorumludur. Nakliye hatları bu ücretleri hem ihracatçılardan hem de ithalatçılardan tahsil eder.

Rıhtım Ücreti olarak da bilinen Kargo Aidatları, Liman İdaresi tarafından nakliye hatlarından, ihracatçılardan ve ithalatçılardan tahsil edilmektedir. Demiryolu hatları, dökme yük hizmetleri, rıhtımlar vb. gibi liman altyapısının kullanımıyla doğrudan ilişkilidir. Birçok konteyner limanında sabit maliyetlerdir. Resmi tarife olarak kabul edilirler.

Liman harçları, geminin tonaj belgesine göre kayıtlı gros tonajı dikkate alınarak hesaplanır. Bu bedel terminal işletmecisi tarafından tahsil edilir. Bu masrafı denizcilik hattı öder. Liman rüsumu bazı limanlarda liman rüsumu olarak adlandırılmaktadır.

Deniz Hizmetleri Masrafları kılavuzluk, yanaşma ve römorkör yardımı gibi zorunlu hizmetler için ödenir. Gemi büyüklüğüne göre belirlenir. Bazı konteyner limanlarında, denizcilik hizmet maliyetleri liman aidatları altında sınıflandırılmaktadır. Bu maliyeti nakliye hattı öder.