Çevresel sürdürülebilirlik için ShipsGo hizmetleri

ShipsGo olarak kendi içimizde çevresel sürdürülebilirlik projeleri yürütüyoruz. Yeni hizmetimiz olan CO2 emisyon hesaplamasını geliştirdik. Bu hizmetin mevcut metodolojisi EN 16258 ve ISO14083 uyumlu hesaplamaları içeriyor. Bu temelde, her bir denizyolu sevkiyatının CO2 emisyon miktarını göstermeye başladık. Müşterilerimizi, yakıt açısından daha verimli rotalar ve taşıyıcılar seçmek gibi lojistik iş kararlarında bu hizmeti kullanmaya teşvik etmek için hesaplanabilir emisyon verileri sağlıyoruz. Akademik metodoloji geliştiricilerimiz hesaplama için temel kaynakları sürekli olarak izlemekte ve güncellemektedir. Bireysel ve toplumsal alışkanlıklarımızı etkileyecek kadar hayati olan bu konuda daha fazla şey yapılması ve bu noktada devam edilmesi gerektiğinin farkındayız. Bu doğrultuda, karbon ofset hizmetini kullanıcılarımızla buluşturmaya hazırlanıyoruz. Karbon Offset hizmeti ile dünya çapında geçerliliği olan projelere maddi katkı sağlayarak CO2 ve sera gazını dengeleyebileceksiniz. Konunun hassasiyetinden yola çıkarak, ShipsGo Akademi üyelerine ve değerli akademik danışmanlarımız Onur Akdaş ve Volkan Çetinkaya’ya danışarak duruma akademik bir bakış açısıyla yaklaştık. İşte tüm detaylarıyla ele aldığımız Karbon Ofset Makalemiz!

karbon dengeleme
karbon dengeleme

Karbon Ofset Nedir?

Fosil yakıtların kullanımı dünya ekonomisinin mevcut durumu için hayati önem taşımaktadır. Fosil yakıtlar, kendilerine yatırılan sermaye ve ürettikleri ucuz ve pratik enerji nedeniyle ulaşım faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, 2022 yılında atmosferde ortalama 417 ppm’den fazla karbondioksit mevcuttu ve bu sadece 50 yılda %25’ten fazla bir artış anlamına geliyordu.

ShipsGo iklim değişikliği konusunda endişelidir ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemeye kararlıdır! Karbon denkleştirmeleri, nakliye operasyonları sırasında önlenemeyen sera gazı (GHG) emisyonlarını nötralize eder. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için harekete geçmeyi motive etmenin hızlı, basit ve pratik bir yolu olarak görülmektedir. Konteyner taşımacılığı şirketleri ve faydalı yük sahipleri, önerilen çevreye duyarlı projeleri finanse ederek, belirli bir sevkiyat için toplam emisyonlardaki paylarını nötralize edebileceklerdir.

Karbon Dengelemeleri Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yardımcı Olabilir mi?

Karbon denkleştirmeleri, çevreyi kirleten bir şirketin ürettiği sera gazı emisyonlarını telafi etmek için bir karbon kredisi satın almasıyla ortaya çıkar. Fonlar, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel çabaları desteklemek veya aynı şeyi yapan yerel girişimlere yardımcı olmak için kullanılmalıdır. Düzgün bir şekilde yürütüldüğü takdirde karbon dengeleme, emisyonları azaltan çevre dostu sürdürülebilir kalkınma projelerine doğrudan fon sağlayabilir ve işletmelere net sıfır emisyona ulaşmak için çalışmaları için zaman kazandırabilir.

Denkleştirme İşlemlerinin Akredite Kuruluşlar Tarafından Sertifikalandırılması Gerekir mi?

Evet. Fonun uygun projelere akışını kontrol etmek ve denkleştirme projelerinin doğrulanmış metodolojiler kullandığından ve dünyanın başka yerlerinde emisyonlara yol açmadığından emin olmak, denkleştirmeleri izlemek üzere akredite edilmiş üçüncü taraf kuruluşların sorumluluğunda olmalıdır. Aşağıda doğrulanmış denkleştirme projelerinin özelliklerinin bir listesi yer almaktadır:

Pozitif Emisyon Azaltımı: Projeler görünür olmalı ve elden takip edilebilmesi için bilimsel hesaplamalar kullanılmalıdır.

Geri Dönüşü Olmayan Emisyon Azaltımı: Projeler, azaltılan sera gazı emisyonlarının geri döndürülemeyeceğini ve kalıcı olarak ortadan kaldırılacağını garanti etmelidir.

– Diğerlerine Sızıntı Yok: Proje herhangi bir yeni emisyon üretmemeli veya kendi karbon çıktısını telafi edebilmelidir. Örneğin, bir denizin kirlenmesi, amacı denizleri temizlemek olan bir projenin istenmeyen bir sonucu olarak görülemez.

Shipsgo Karbon Denkleştirmesi İçin Ne Sunacak?

ShipsGo, CDP Akredite Sağlayıcı topluluğunun yanı sıra GRI Topluluğu ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir üyesi olan Semtrio ile birlikte çalışmaktadır. Semtrio, müşterilerimize emisyonları dengelemek için kullanılabilecek yukarıda belirtilen özelliklere sahip uygun projeler sunmaktadır.

Müşterilerimize sunmak için devam eden, etkili ve uygun çevre dostu projeler seçtik. Bunlardan herhangi biri seçildiğinde, istenen emisyon miktarı dengelenecek, fonlar doğrudan projeye aktarılacak ve akredite kuruluşlar, bu durumda Semtrio, mevcut dengelemenin projeye sağladığı faydaları izleyecek ve raporlayacaktır.

Örneğin, ShipsGo örneğinde, bir müşteri çevreye belirli bir miktarda sera gazı salan bir konteyneri takip edebilir ve ShipsGo bunu hesaplamaya başlamıştır. Müşteri daha sonra bu (daha az veya daha yüksek) karbon miktarını dengeleyip dengelemeyeceğine karar verir. ShipsGo projeleri ve ilgili dengeleme ücretlerini sunar ve süreç başlar. Müşteriler, dengelemeden kısa bir süre sonra sertifikalarını alacaklardır. Ayrıca, müşterilerimiz karbon dengelemelerinin genel emisyonlar üzerindeki etkisini takip edecek ve net sıfır emisyonlu bir şirket olmak için harekete geçeceklerdir.

Söz konusu karbon dengeleme hizmeti çok yakında sistemimizde hayata geçirilecektir. Bu yazının yazarları ve okuyucuları olarak bizler, dünyada CO2 salınımına en çok katkıda bulunan sektörlerden biri olan konteyner taşımacılığı sektörü ile iç içe olan bireyler ve şirketleriz. Gezegenimize karşı bu sorumluluğumuzu algılamak ve net sıfır emisyonlu bir şirket olma yolunda bir adım atmak için, karşılaştığınız bu tür sürdürülebilirlik proje ve hizmetlerini göz ardı etmemenizi rica ediyoruz.

ShipsGo Karbon Ofset Sayfasını ziyaret edin. 👈🏽🌱